Rekonštrukcia 100 ročného gazdovského domu Hatalov – Alternatíva 1